Učení na březen a duben

Český jazyk 

   příprava na přijímací zkoušky

mluvnice - rozlišení základnich slovních druhů,  podstatná jména,  přídavná jména a slovesa,  věty a souvětí,  spojky

abeceda

Mimočítanková četba - Matylda,  Roald Dahl
pokračování celoročního projektu ve spolupráci s Městskou knihovnou Dittrichova Daisy Mrázková 
 

Matematika

počítání do 100 (po desítkách, s jednoduchým přechodem, postupně složitější)
násobilka 2, 3, 4 (5)
   geometrie v rovině

slovní úlohy o penězích

opakování a dokončení 2.dílu matematiky

Prvouka

pokojové rostliny,  domácí mazlíčci,  projekt Staré pověsti české

 

Školní rok 2014/2015

Na příští rok budeme nakupovat tyto pracovní sešity:

Matematika - nakladatelství Fraus, 1,2,3 část po 75 Kč (1. část s přílohami), ze zbylých peněz ze školy v přírodě zaplatíme molitanové kostky, s kterými budeme společně pracovat

Český jazyk učebnice  nakladatelství Fraus (učebnice zapůjčena školou + prac. sešity 2 x 47 Kč), čítanka nakl. Nová škola (zapůjčena školou), písanky nakladatelství Alter (2 x 16 Kč )

Prvouka-člověk a jeho svět nakladatelství Nová škola Duhová řada (prac. sešit za 41 Kč)

celkem za 510 Kč + za notýsek a sešity

Čeká nás na celoroční kurz plavání ( plavecký stadion YMCA , cena za pololetí 1400 Kč/20 lekcí )

https://www.skolaplavani.cz/plavani_skoly.htm

a na představení v Minoru : 26.11. A cirkus bude ?! , 18.12. Vánoce .

Září

1.9.  Slavnostní zahájení školního roku

9.9.   7.45-8.00 během prvního týdne budeme vybírat tyto peníze:

600,- prac. sešity, 600,- SRPŠ, 1400,- pololetí plavání, 900,- třídní fond na celý rok( pomůcky na výchovy, vstupy, vstupenky apod.)

18.9.  1.  lekce plavání 10.30-11.15 hod v YMCA (v igelitové tašce plavky, mýdlo, plavecká čepice podepsaná zvenku, možno plavecké ale ne potápěčské brýle)

 

 

Závěrečné práce z českého jazyka

diktát

opis tištěného textu

skládání slov z písmen (např. aspetalk - pastelka), skládání slov ze slabik (la-, ma-, -buť, -minka)

čtení s porozuměním (např. kresba podle popisu)

oprava slov s chybami, napsat správně (papouček, salán,...)

doplnění písmen (velkých psacích) do jmen dětí  (např. -avel, -árka, -ana)

doplnit chybějící písmeno (v-nec, b-žec, d-vadlo, především na bě, pě, vě, di, ti ni, dy, ty, ny)

najdi popletené slovo

dopiš větu, aby dávala smysl

dopiš do věty chybějící háčky a čárky

 

Závěrečná práce z matematiky

sčítací pyramidy

klasické sloupky na sčítání a odčítání do 20

dopočítávání (7 +   = 10, výsledek 3)

slovní úloha

autobus podle pracovního sešitu

doplň, aby byl součet tří sousedních čísel  např. 6,7,8,9

platíme mincemi (1,2,5,10,20)

početní had (např. 10-3+ 4- 3)

porovnání čísel (11 je větší než 9, a 11+9 je větší než 15+4)

spoj tři čísla, aby daly 12,13....

Závěrečná práce z prvouky

školní potřeby a hračky

měsíce v roce, vyjmenovat a poznat podzimní, jarní, letní, zimní

protiklady

mláďata

zdravé a nezdravé jídlo

zelenina a ovoce

povolání

hygiena

 

10 užitečných rad, jak zvládnout první měsíc školy

 

Je tu září a s ním i začátek školního roku. Období, které je stresující nejen pro děti, ale i pro nás, rodiče. Máme pro vás pár užitečných rad, jak ho zvládnout co nejlépe.

1. Veďte děti k samostatnosti! Ty menší nechte, ať se samy obléknou, starší ať si připraví tašku do školy, šikovnější si mohou nachystat i svačinu.

2. Posilujte jejich schopnost koncentrace! Po dvou měsících prázdnin mají myšlenky všude jinde, než u školy a učení. Stanovte jim pevná pravidla a rituály v denním a týdenním harmonogramu.

3. Pozor na své vlastní přehnané ambice! Uvědomte si, že každý nemusí být zrovna studijní typ. Nestresujte dítě přehnanými a nesmyslnými nároky.

4. Vzbuďte děti včas a donuťte je vyskočit z postele. Udělejte si čas na společnou snídani. Ráno by mělo probíhat v pohodové atmosféře, ne ve stresu a spěchu.

5. Kopii nového rozvrhu hodin s přehledem kroužků vašeho dítěte noste s sebou, abyste měla od začátku přehled, kde vaše dítě je.

6. Vyptávejte se dopodrobna ratolestí, co je potřeba podepsat a zajistit do školy. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemným překvapením.

7. Domácí úkoly nenechávejte až na večer. S délkou domácí přípravy to ale prvný dny nepřehánějte a dítě zbytečně nepřetěžujte.

8. Vyberte společně nějaký zájmový kroužek. Mimoškolní aktivita je důležitá pro duševní rozvoj dítěte, jeho sebevědomí. Sport zase pro jeho fyzickou zdatnost.

9. O zářijových víkendech zapomeňte na úklid a vaření a zkuste si užít rodinný výlet. Odpočinete si a nabijete se novou energií.

10. Jeden večer v týdnu vyhraďte vlastní relaxaci – masáži, joggingu, posezení u vína či kávy s kamarádkou.